SSI - Các giải pháp đóng tàu và ngoài khơi dựa trên phần mềm Autodesk

SSI cung cấp các giải pháp dựa trên phần mềm Autodesk cho ngành công nghiệp đóng tàu và ngoài khơi. SSI phát triển ShipConstructor®, bộ phần mềm CAD/CAM dựa trên AutoCAD, tận dụng nền tảng CAD phổ biến nhất trên thế giới. SSI áp dụng chuyên môn công nghệ thông tin để giải quyết các thách thức cụ thể của ngành công nghiệp, bao gồm chia sẻ dữ liệu kỹ thuật với các quy trình kinh doanh và các ứng dụng khác như các công cụ MRP, ERP và PLM. Xưởng đóng tàu, kỹ sư đóng tàu và kỹ sư hàng hải tin tưởng SSI cho các dự án như du thuyền, giàn khoan dầu, tàu chở dầu, tàu phà, tàu chiến và tàu công tác. » Thêm

SSI News › Subscribe

SSI Development for Computer Aided Robotics Welding

Tháng 12 14, 2015

Consistent with its recent innovations in the area of 3D weld management, CAD/CAM software maker SSI is developing solutions for Computer Aided Robotics Welding (CAR-W).

Latest ShipConstructor Release Unveiled at Workboat Show

Tháng 11 25, 2015

More workboats are designed, engineered and built for more clients with SSI’s ShipConstructor software than any other shipbuilding CAD/CAM application. Find out why at the International Workboat ShowDecember 1-3, in New Orleans (Booth 2352).

Meet New SSI USA Sales Exec. Robert Holder

Tháng 11 25, 2015

SSI is excited to announce it has hired CAD/CAM specialist Robert Holder as part of its sales force in the US market. This hiring is intended to meet the expanding demand for SSI’s design & manufacturing solutions in the shipbuilding and offshore industries. 

Warning: ShipConstructor USB Locks not updateable after Dec. 31

Tháng 11 25, 2015

After December 31, 2015, ShipConstructor USB Hardware Locks will no longer be able to be updated. SSI clients must have transitioned their ShipConstructor licenses to the new RLM software licensing technology prior to this deadline.